Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PŘEPRAVNÉ A BALNÉ

Osobní odběr: je možný v naší provozovně na adrese: Štefánikova 10, Praha 5, 150 00 v pracovní době Po-Pá 7:00 – 19:00 So – 8:00 – 13:00h. Platba je možná hotově, kartou bebo převodem na základě zálohové faktury. POZOR! Osobní odběr je možný až po potvrzení našimi pracovníky na e-mail zákazníka že je zboží připraveno k vyzvednutí. Osobní odběr je zdarma.

Rozvoz po Praze:

Doručení naší firmou: Po Praze rozváží zboží náš řidič. Při objednávce do 3000,-Kč bez DPH stojí doprava 120,-Kč. Nad 3000,-Kč bez DPH je doprava zdarma.

Zasílání po ČR:

Společností DPD: Cena dopravy je 125,-Kč s DPH, dodání druhý den po odeslání (cena platí do hmotnosti 30kg. Při objednávce nad 8000,-Kč bez DPH je doprava zdarma.)

Společností Česká Pošta - balík do ruky: Cena dopravy je 135,-Kč s DPH, dodání druhý den po odeslání (Cena platí do hmotnosti 10kg, nad 10kg cena dohodou. Zboží skladem objednané do 16:00 hodin odesíláme následující pracovní den.)

V případech kdy je zboží odesíláno přímo ze skladů našich dodavatelů, mohou být využity i jiné přepravní společnosti. V těchto případech budou účtovnány ceny dopravy 125,-Kč s DPH, dodání druhý den po odeslání.

Při přebírání zboží od dopravců je zákazník povinen pečlivě zkontrolovat balík a v případě jeho zjevného poškození okamžitě řešit ono poškození s přepravcem. V případě že tak neučiníte nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

5) PLATEBNÍ METODY

a)      Hotově: platba v hotovosti  při převzetí zboží, cena: zdarma (rozvoz autem, osobní odběr v naší provozovně, v naší provozovně lze platit i kartou)

b)      Proforma faktura: platba předem převodem na náš účet na základě vygenerované proforma faktury, cena: zdarma (osobní odběr, rozvoz autem, DPD, Česká pošta. U této platební metody čekáme na připsání částky na náš účet a teprve poté zboží odesíláme)

c)      Dobírka: platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravní společnosti, cena 40,-Kč s DPH (DPD, Česká Pošta)

d)      Dobírka placená kartou: platba kartou při převzetí zboží od přepravní společnosti, cena 40,-Kč s DPH (DPD)

e)      Online platba: platba předem platební kartou či převodem, prostřednictvím platební brány the-pay, cena: zdarma (osobní odběr, rozvoz autem, DPD, Česká pošta. ihned po provedení platby dostaneme z platební brány informaci o zaplacení a zboží můžeme odeslat)

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je obvykle od 1 do 2 dnů, není-li uvedeno jinak.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, nebo osobně doneste na naší provozovnu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

Reklamační podmínky pro Vazby diplomových prací:

Před uplatněním reklamace si prosím přečtěte co považujeme za oprávněnou reklamaci:

Neoprávněná reklamace:

 • velikost písmen je jiná než na objednávce - VELKÁ, malá písmena (toto rozhodnutí je plně záleží na knihaři)
 • umístění na deskách neodpovídá vzoru (umístění je dáno technologickými podmínkami - plně na rozhodnutí knihaře)
 • chyba v textu, pokud byla zadána objednavatelem v chybném znění
 • nedostatečně srovnané stránky pokud byl použit nevhodný papír k tisku DP (mix papíru, zkroucený papír)
 • záměna stránek, přehozené strany - strany jsou do desek zalisovány v pořadí v jakém byly předány zákazníkem
 • křivě nazlacené řádky (tolerance +/- 2 mm na řádek). Tato tolerance je dána ručním charakterem výrob
 • mechanicky poškozené desky vlivem pádu, politím či nevhodným zacházením

Oprávněná reklamace:

 • nedostatečné zalisování hřbetu (uvolnění listů)
 • jiná barva potisku (zlatá, stříbrná)
 • prohození nazlacených řádků
 • chybně uvedený text

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel dle § 1820 odst. 1 písm. f) z. č. 89/2012 Sb.

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 a násl. z. č. 89/2012 Sb. Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. Dne od převzetí zboží a to formou odesláním dopisu nebo emailu. Prodávající potvrdí přijetí spotřebiteli bez zbytečného odkladu.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady spojené na  vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, pokud tato byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) z.č. 89/2012 Sb. Spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj peněžní prostředky přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo ho doručí přepravní společnost. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. Náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu dle § 1833 z.č. 89/2012 Sb. Za snížení hodnoty zboží.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 písm. e) z.č. 89/2012 Sb. v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery, a to až do 14. dne od převzetí zboží. Takto lze vrátit pouze zboží, jehož doba použitelnosti vyznačená výrobcem na obalu je minimálně 6 měsíců, a to pouze v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1921 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. , tj. možnost uplatnění práva z vadného plnění, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí předmětu plnění. Je-li vada odstranitelná může se kupující domáhat opravy, doplnění toho co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

9) CENA A POPLATKY

Ceny jsou konečné, včetně všech poplatků a PHE.

Ceny v internetovém a v kameném obchodě se mohou lišit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednáním zboží kupující souhlasí v souladu se zákonem. č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti XCOPY s.r.o. se sídlem Štefánikova 496/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00, IČO: 24260762, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění. Účelem zpracování těchto osobních údajů je jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

Příkladem třetích osob jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

xcopy-logo-header
 
Praha - Anděl
login:
heslo:
zapomenuté heslo | registrace